Wat kan ik als ouder doen?

“Bewust omgaan met straling is naast factoren als gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en een goede nachtrust een belangrijke factor voor gezond opgroeien”.

Tips bewust omgaan met elektromagnetische straling

Het is bekend dat straling afkomstig van draadloze technologie effect kan hebben op de gezondheid. De vraag of het schadelijk is voor de gezondheid, is een vraag waar nog geen éénduidig antwoord op te vinden is. Er wordt dan ook door instanties die waken over onze gezondheid zoals de Raad van Europa en de WHO geadviseerd om kinderen niet onnodig bloot te stellen aan draadloze straling en het voorzorgsprincipe te hanteren.

Bewust omgaan met straling = onnodige blootstelling aan straling vermijden

Op deze website zijn praktische tips en adviezen te vinden om bewust om te gaan met straling. Klik op de volgende links voor meer informatie (of ga naar de menubalk).

– Bewust omgaan met de mobiele telefoon
– Bewust omgaan met computer, laptop, netbook en tablet
– Bewust omgaan met draadloos internet (wifi)
– Tips voor stralingsarme babyfoons
– Bewust omgaan met spelcomputers
– Tips om straling te verminderen in en om het huis; o.a. voor een betere nachtrust
– De zendmastkwestie (en hoogspanningsmasten)
– Stralingsproducten die een ondersteunende werking kunnen hebben

Mien en Henk

Maar hoe voorzichtig moet je precies zijn?

Dit is een vraag die niemand voor jou kan beantwoorden: je zult op je eigen gevoel en inschattingsvermogen af moeten gaan. En dat hangt weer af van jouw visie op straling, van de gevoeligheid van jou en je  kinderen voor straling en van het risico dat jij bereid bent te nemen. Niet iedereen is even gevoelig voor straling. De één merkt er naar eigen zeggen niks van en een ander weer wel. Er zijn ook mensen die extra gevoelig zijn voor straling: dit wordt elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsallergie genoemd. Tenslotte zijn er ook mensen die gevoelig zijn voor straling maar hun klachten (nog) niet in verband brengen met straling. Het is daarom lastig twee mensen te vinden die exact hetzelfde denken over ‘hoe bewust om te gaan met straling’.

Hoeveel wil jij ‘bezuinigen’ op straling?

Op deze website  staan tips om op een bewuste manier om te gaan met straling. Je kunt zelf kiezen waar jij wel en niet wilt ‘bezuinigen’ op straling. Voor de één zal dat bijvoorbeeld kunnen inhouden dat  s’nachts de WIFI uitgezet wordt, je er alerter op bent dat je kind niet te lang achter een tablet zit, de mobiel vaker op vliegtuigstand wordt gezet en de draadloze DECT-telefoon wordt vervangen door een eco-DECT-telefoon. Iemand met een gevoeliger kind zal wellicht drastischere maatregelen nemen en weer teruggaan naar internet en telefoon aan draad, de elektrische wekker vervangen door een variant op batterijen en het waterbed op Marktplaats zetten.

Belangrijk is dat je doet wat voor jou goed voelt. Het is tenslotte jouw kind en het gaat om zijn of haar toekomst. Zeker als je een kind hebt met gezondheidsproblemen, slaapproblemen of gedragsproblemen kan experimenteren met het verminderen van straling duidelijke positieve effecten hebben. Probeer het eens uit: niet geschoten is altijd mis.

U I T G E L I C H T 

Prof. dr. ir. M. Haas:  “Nederlandse regering moet adviseren voorzorgsmaatregelen te nemen”.

DeelTweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someoneShare on Facebook0

Geef een reactie