Dr. Klinghardt over elektromagnetische velden en hun invloed op gezondheid en autisme

In dit blog geef ik de ideeën van dr. Klinghardt een podium. Eén van zijn stellingen is dat er een verband is tussen de exponentiële groei van kinderen die gediagnosticeerd worden met een autismespectrumstoornis en de exponentiële groei in blootstelling aan straling afkomstig van mobiele telefonie, wifi, snoerloze huistelefoons, zendmasten etc.

Als je niet goed leest zou je denken dat Dr. Klinghardt beweert dat autisme veroorzaakt wordt door straling. Dat zou natuurlijk onzin zijn want 20 jaar geleden, toen er nog geen i-pads, laptops, mobiele telefoons en wifi waren, waren er ook kinderen die gediagnosticeerd werden met autisme. Het is wel zo dat er toen veel mínder kinderen met autisme werden gediagnosticeerd dan nu. En juist dáár gaat de stelling van Dr. Klinghardt over. Op dit moment verdubbelt het aantal kinderen met een autismespectrumstoornis iedere 5 jaar. Waar komt deze explosieve groei vandaan? Daar wordt in dit blog door de ogen van Dr. Klinghardt naar gekeken.

Wie is dr. Klinghardt eigenlijk? Klinghardt is een flamboyante Duitse arts van middelbare leeftijd die woont in Seattle, USA. Hij studeerde medicijnen en psychologie in Duitsland en staat bekend om zijn succesvolle behandeling van chronische pijn en chronische ziekten. Hij is de oprichter van de Klinghardt Academy, een academie voor neurale therapie, hij is medisch directeur van het Instituut van Neurobiologie, hoofd clinicus van het Sophia Health Institute in de buurt van Washington en oprichter van het Instituut van Neurobiologie in Duitsland en Zwitserland. Niet zomaar een man dus.

drklinghardt

Klinghardt legt een verband tussen straling afkomstig van o.a. van mobiele telefoons, draadloos internet en draadloze telefoons en allerlei gezondheidsklachten. En hij is niet de enige. Er zijn sinds 1930 meer dan 6000 wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd over de effecten van elektromagnetische straling op het lichaam (zie http://www.emf-portal.de/) En een ruime meerderheid van deze studies toont aan dat elektromagnetische velden kunnen zorgen voor biologische schade. In 2002 luidden honderden artsen de noodklok en ondertekenden het Freiburger appel waarin opgeroepen wordt om mensen goed voor te lichten over de gezondheidsrisico’s van straling en blootstelling zoveel mogelijk te beperken. (http://judithsnel.wix.com/stralendnederland#!freiburgerappel/cr2d ) In 2004 volgde een soortgelijk initiatief van kinderartsen: het Bamberger Appel (http://www.milieuziektes.nl/Rapporten/Appell_AerzteBamberg230704.pdf

Klinghardt linkt de exponentiële groei in blootstelling aan elektromagnetische velden dus niet alleen aan de exponentiële groei in het aantal gevallen van kinderen met een autismespectrumstoornis maar ook aan de exponentiële groei van andere chronische aandoeningen zoals slaapstoornissen, spier- en gewrichtspijnen, chronische vermoeidheid, Parkinson, MS, ALS en gedrags- en leerproblemen bij kinderen.

straling en autisme

De bewering van Klinghardt dat straling invloed kan hebben op de ontwikkeling van autisme is op zijn minst een controversiële bewering. In de reguliere medische wetenschap wordt aangenomen dat autisme met name een erfelijke aandoening is en dat de invloed van omgevingsfactoren zeer klein zijn. Op de website van het Trimbos instituut is te lezen: “Autismespectrum stoornissen lijken vooral erfelijke oorzaken te hebben. De invloed van de omgeving is slechts zeer beperkt […] Er zijn in de Britse media wel berichten verschenen over kleine epidemieën van autismespectrumstoornissen in bepaalde buurten of dorpen. Daarbij werd dan beschuldigend gewezen op de aanwezigheid van fabrieken of elektriciteitscentrales. Deze sensatieverhalen moeten vooralsnog worden toegeschreven aan het toeval. (http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/autismespectrum-stoornissen/oorzaken-en-risicofactoren )

Er zijn ook medici die omgevingsfactoren juist een grote rol toebedelen bij het ontstaan van autisme, en dan vooral bij de regressieve vorm van autisme. Bij de ontwikkeling van de regressieve vorm van autisme wordt een kind zonder symptomen van autisme geboren en ziet men de eerste jaren een normaal ontwikkelingspatroon. Pas na een aantal jaren ontstaan symptomen van autisme.

Eén van de artsen die omgevingsfactoren bij het ontstaan van autisme erkent is de Nederlandse homeopathisch arts Tinus Smits. Hij behandelt veel autistische kinderen en heeft Cease therapie ontwikkeld. Dit is een behandelmethode voor autistische kinderen. Volgens hem is er bij autisme sprake van een stapeling van oorzaken. Van de 300 kinderen die hij behandelde bleken bij 70 tot 80% van de kinderen vaccinaties mede verantwoordelijk zijn, bij 80-90% van deze kinderen waren ook toxische medicijnen en andere stoffen betrokken en bij ongeveer 5% zijn ook doorgemaakte ziektes van de ouders of het kind zelf betrokken (bron: http://www.cease-therapie.nl/ en https://www.wanttoknow.nl/overige/autisme-voor-70-veroorzaakt-door-vaccinaties/ )

De bewering dat vaccinaties een rol kunnen spelen bij het ontstaan van autisme daarin staat Smits niet alleen. Er zijn meerdere artsen die dit onderschrijven, waaronder Klinghardt. En in 2008 heeft de Amerikaanse rechtbank een schadeclaim toegewezen nadat het had geconcludeerd dat het BMR-vaccin autisme kan veroorzaken.

Klinghardt sluit met zijn stelling dat er een verband is tussen de exponentiële groei van kinderen die gediagnosticeerd worden met een autismespectrumstoornis en de exponentiële groei in blootstelling aan straling afkomstig van mobiele telefonie, wifi, snoerloze huistelefoons, zendmasten aan bij de ideeën van Smits. Hij komt niet met een totaal andere oorzaak, maar vult de ideeën van Smits juist aan. Klinghardt beweert net als Smits dat autisme mede veroorzaakt kan worden door een overdosis aan vergiften in het lichaam, waaronder vaccinaties. En straling is volgens hem een factor die ervoor zorgt dat de giffabriek in het lichaam op volle toeren gaat draaien. Daarnaast kan straling zorgen voor DNA-schade.

Maar hoe precies zorgt straling ervoor dat de giffabriek in het lichaam op volle toeren gaat draaien? En is het waar dat straling DNA schade teweeg kan brengen?

Ten eerste over straling en de giffabriek. Kinderen krijgen via hun moeder een bepaalde hoeveelheid toxines of gifstoffen overgedragen. Volgens Klinghardt draagt een moeder tot wel twee derde van haar gifbelasting over aan haar eerstgeborene. Daarnaast draagt de moeder haar gemeenschap van symbiotische en pathogene micro-organismen met wie wij ons lichaam delen en die in ons leven over op het kind. Deze micro-organismen produceren biotoxines, wat voor het lichaam schadelijke gifstoffen zijn. Als het aantal van dit soort biotoxines producerende micro-organismen in balans is is er niet zo veel aan de hand omdat het lichaam ook ontgiftingsmogelijkheden heeft. Er ontstaan pas problemen als een kind meer gifstoffen in het lichaam krijgt dan het via ontgiften kwijt kan raken.

Bij gifstoffen moet je denken aan hulpstoffen in vaccinaties, kunstmatige toxines in voeding en moedermelk (bv E-nummers en restjes pesticiden), medicatie, gifstoffen uit het huishouden zoals schimmels en giftige uitwasemingen uit bijvoorbeeld het tapijt, nieuwe meubels en verf. Het gehalte aan gifstoffen in het lichaam kan ook toenemen als er teveel micro-organismen aanwezig zijn die biotoxines produceren zoals schimmels, bacteriën, parasieten of mycoplasma (een geslacht van bacteriën die geen celwand hebben) . Volgens Klinghardt is een snelle groei van gifstoffen in het lichaam van het kind de enige verklaring voor hoe het kan dat een kind zonder autistische kenmerken geboren wordt maar dat het na een aanvankelijk normale ontwikkeling ineens bergafwaarts gaat met het kind. En kan dat fenomeen niet worden verklaard door de originele overdracht van gifstoffen van de moeder.

Een bekende schimmelonderzoeker uit Zwitserland heeft een experiment gedaan waarbij hij schimmelculturen opkweekte in een kooi van Faraday. Deze kooi van Faraday bestond uit stralingwerend gaas wat lijkt op een klamboe, wat hij over de kweek heen legde. Vervolgens mat hij de hoeveel biotoxines die de schimmels per dag produceerden. Op een gegeven moment tilde hij het stralingwerende gaas op en stelde hij de schimmelculturen bloot aan de elektromagnetische straling van de omgeving van het laboratorium. Dit werd veroorzaakt door de lampen die aan waren, de computer die in de hoek stond en door een zendmast in de buurt. De onderzoeker ontdekte dat bij blootstelling aan elektromagnetische straling de schimmels tot wel 600 x meer biotoxines gingen produceren. Niet alleen gingen de schimmels méér biotoxines produceren om zichzelf te beschermen maar ze gingen ook nog eens veel sterkere en giftigere biotoxines produceren. Dit is een puur biologische respons die je overal in de natuur vindt. Door de elektromagnetische straling krijgen de schimmels het idee dat ze aangevallen en met uitsterven bedreigd worden en in reactie daarop planten ze zichzelf voort. Ze produceren meer nakomelingen zodat er meer van hen zijn en de kans dat hun genen overleven groter is.

De afgelopen 20 jaar is de elektromagnetische straling waaraan we blootgesteld worden enorme gestegen. Als je de dichtheid van elektromagnetische velden meet per kubieke meter lucht is het miljoenen keren hoger dan het tien jaar geleden was. Deze enorme toename in straling zorgt ervoor dat schimmels, bacteriën en andere schadelijke micro-organismen in het lichaam zich explosief vermenigvuldigen en ons lichaam van binnenuit vergiftigen door de productie van biotoxines. Dit heeft niet alleen een negatief effect op ons immuunsysteem maar deze biotoxines gebruiken ook nog eens dezelfde ontgiftingskanalen als zware metalen, insecticides en pesticides die vervolgens niet meer afgevoerd worden, maar in het lichaam opgeslagen worden, o.a. in bindweefsel, tot het moment dat ze wel afgevoerd kunnen worden.

Ten tweede over DNA schade. Volgens Klinghardt heeft elektromagnetische straling niet alleen effect op de biotoxineproductie van micro-organismen: het zorgt ook voor significante biologische effecten in de cel. Zo verstoort het de celcommunicatie via het celmembraam. En het hele systeem om signalen van de cel naar het DNA te transporteren en terug wordt verstoort. Volgens Klinghardt is gebleken dat als een foetus wordt blootgesteld aan mobiele telefoniestraling een aantal genen wordt beïnvloed net zoals dat gebeurt bij autistische kinderen.

Dat er DNA-schade op kan treden door blootstelling aan elektromagnetische straling is niet nieuw. Het was één van de uitkomsten van de REFLEX studie, een vier jaar durende laboratoriumstudie naar de effecten van elektromagnetische velden gefinancierd door de EU.(http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7506/reflex_rapport%3B_samenvatting_belangrijkste_punten Het interessante is dat de uitkomsten van deze studie na niet al te lange tijd door de wetenschappers zelf werden gebagatelliseerd. (http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/zendantennes/fiches-em/fiche-reflex.pdf ) Boze tongen beweren dat dit gebeurd is onder druk van de telecomindustrie en de politiek. Overigens wordy DNA-schade als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische velden niet alleen bij de Reflexstudie gevonden maar zijn er meer wetenschappelijke onderzoeken die tot dezelfde conclusie komen. (http://www.centrumvitaal.nl/bewezen-dna-schade-door-mobieltjes/)

Het DNA in de cel is eigenlijk een gebruiksaanwijzing voor ‘hoe eiwitten te maken in de cel’. We hebben tussen de 120.000 en 200.000 verschillende eiwitten in de cel of in de celwand (receptoren). De cel communiceert met de buitenwereld door middel van deze eiwitten. Binnenin de cel wordt de productie van o.a. anti-lichamen, neuropeptiden, hormonen, cholesterol en bouwmateriaal om kapotte onderdelen in de cel te repareren allemaal gedaan door eiwitten. Er was onlangs een Griekse studie die laat zien dat 143 eiwitten in de hersenen van muizen veranderden na blootstelling aan elektromagnetische straling van mobiele telefoon en draadloze telefoons (DECT). Onder deze eiwitten bevonden zich ook de eiwitten die te maken hebben met Alzheimer, stress en het metabolisme. Volgens deze studie zijn gezondheidseffecten zoals hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen, geheugenproblemen en hersentumoren gelinkt aan veranderingen in de herseneiwitten. Straling vernietigt en verandert de fabricage van deze proteïnen en verandert de werking van het menselijk organisme permanent. (http://kyttariki.biol.uoa.gr/EMR-GROUP/Fragopoulou%20et%20al.%202012_Abstract.pdf en http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/mice-proteome/)

Klinghardt heeft onderzoek gedaan naar de stralingsintensiteit in de slaapkamers van moeders met kinderen met autisme. Daarbij werd de stralingsintensiteit in de slaapkamer van de moeders van autistische kinderen vergeleken met de stralingsintensiteit in de slaapkamer van moeders die gezonde kinderen hadden. (http://electromagnetichealth.org/media-stories/#Autism; derde artikel) Het bleek dat in de slaapkamers van moeders met autistische kinderen gemiddeld 20,7 x zoveel hoogfrequente straling aanwezig was als in de slaapkamers van de moeders uit de controlegroep. Hetzelfde werd gevonden bij het meten van het “body voltage”, wat de hoeveelheid elektromagnetische spanning is die opgebouwd wordt in het lichaam ten gevolge van blootgesteld worden aan de elektriciteit en elektrische apparaten in huis. Deze was 10 x hoger in de slaapkamer tijdens de zwangerschap van vrouwen die autistische kinderen hadden gekregen. Klinghardt beweert dat hij aan de hand van metingen in de slaapkamer van een zwangere vrouw een aardige accurate schatting kan doen over de kans die ze heeft dat ze een kind zal krijgen dat gediagnosticeerd zal worden met autisme.

Klinghardt raadt vrouwen die zwanger willen dan ook aan om voordat ze zwanger raken te zorgen dat de slaapkamer goed beschermd wordt tegen elektromagnetische velden omdat deze de genen en het epigenoom beïnvloeden. Volgens hem kunnen foetussen die groeien in een omgeving met veel straling tijdens hun leven nooit hun volle genetische potentieel bereiken vanwege de blootstelling aan straling tijdens de zwangerschap. En is straling van mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur in huis is 100 x schadelijker voor de foetus dan voor een volwassen menselijk brein, ook al is het daar ook niet onschadelijk voor.

slaapkamer moeder

Klinghardt heeft veel autistische kinderen onder behandeling en één van de eerste dingen die hij laat doen is de stralingsintensiteit in de slaapkamer van het kind meten. Als dit boven de 5 microwatt per vierkante meter uitkomt is het volgens hem een ongeschikte slaaplocatie. Hij adviseert in dat geval de muren te verven met stralingswerende verf en deze te aarden en om voor de ramen. Naast het stralingsarm maken van de slaaplocatie moet s’nachts alle elektronica zoals de mobiele telefoon, de wifi, de tv (ook van standby stand af) en het alarmsysteem uitgezet worden. Volgens Klinghardt herstellen de kinderen bij wie de instructies om straling te verminderen nauwgezet opgevolgd worden, naast de andere behandelmethodes die hij gebruikt zoals toedienen van vitamines en gedragstherapie, in tegenstelling tot de kinderen bij wie de stralingsinstructies niet nageleefd worden. Volgens hem hebben deze andere behandelmethodes een minimaal effect totdat de slaaplocatie veranderd wordt. De reden dat Klinghardt zo gefocust is op de slaapkamer is omdat gebleken is dat we s’nachts als het lichaam rust en moet regenereren, gevoeliger zijn voor straling dan overdag.

In één van zijn video’s op youtube zegt Klinghardt: “Ik poneer de stelling, wat ik kan onderbouwen met mijn klinische praktijk, dat de combinatie van een moeder die in klinische zin onschuldige infecties heeft (subklinische infecties; infecties die medisch nog niet waarneembaar zijn), wat viraal kan zijn, of schimmels of gist of de ziekte van Lyme, en dat als die in de tegenwoordige tijd zwanger is ze blootgesteld wordt aan miljoenen keren hogere dosis elektromagnetische straling dan ze ca. 10 jaar geleden zou zijn. De enorme toename aan blootstelling aan elektromagnetische velden in combinatie met het effect dat het heeft op microbiomen (een microbiome is de gemeenschap van symbiotische en pathogene micro-organismen die in ons lichaam leven) verklaart de lawine aan kinderen met neurologische ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme. Ik pleit er daarom voor dat een moeder nog voordat ze zwanger raakt onderzocht wordt of ze de ziekte van Lyme heeft en dat als het antwoord ‘ja’ is dat ze gedurende de zwangerschap daarvoor behandeld moet worden. Ten tweede kan ik geweldige dingen bereiken door de blootstelling aan elektromagnetische straling te verminderen” .

Tot zover de bevindingen en beweringen van Klinghardt. De reden dat ik zijn ideeën een podium geef in mijn blog is omdat ik dat wat hij beweert op zijn minst het overwegen en onderzoeken waard vindt. Ik ben geen medicus en geen wetenschapper dus ik kan niet voor de volle 100% weten of onderbouwen of het allemaal klopt wat hij zegt. Wat ik wel kan is er logisch over nadenken, het verder onderzoeken en op mijn eigen ervaringen afgaan.

Wat voor mij persoonlijk een eye-opener was toen ik mij in de ideeën van Klinghardt ging verdiepen, was het effect van straling op bacteriën, schimmels en andere micro-organismen in ons lichaam. Dat die onder invloed van straling 600 x meer biotoxines gaan produceren. En dat daardoor de ontgiftingskanalen van o.a. zware metalen en pesticiden overbelast raken en dat die giften als gevolg daarvan op andere plekken in het lichaam opgeslagen worden. Dit is niet iets wat alleen autistische kinderen aangaat, maar alle kinderen. Ik hoop dan ook dat niet alleen ouders van autistische kinderen dit artikel met interesse zullen lezen maar alle ouders. Want in de hedendaagse technologische en hectische wereld waarin we nu leven hebben kinderen dagelijks te dealen met een overdaad aan prikkels. Prikkels die de arts Karin Janssen in haar boek ‘Kinderen bewust opvoeden’ helder onderverdeelt in kosmische, interne en externe prikkels (KEI). (http://www.kinderenbewustopvoeden.nl/ ) Straling zorgt niet alleen voor extra externe prikkels, maar dus ook voor extra interne prikkels. De onder invloed van straling verhoogde productie van biotoxines zorgen in combinatie met andere gifstoffen in het lichaam voor een continue (over)prikkeling van het organisme en dit kan voor ouders met een prikkelgevoelig kind waardevolle informatie zijn.

De ideeën van Klinghardt waren voor mij de doorslaggevende reden over te gaan op internet aan draad. Niet alleen wil ik alles uittesten, maar ik had ook een testcase. Mijn dochtertje werd al twee jaar lang geteisterd door een hardnekkig wrattenvirus en alles wat normaliter helpt bij wratten, zoals weg laten halen door de dokter en de weerstand verhogen hielp deze keer niet. Ze kwamen gewoon weer net zo snel en in nog grotere getale weer terug. Na het zien van specifiek dit filmpje van Klinghardt https://www.youtube.com/watch?v=qMAV-pZMlZs vroeg ik mij af wat er zou gebeuren als we het huis helemaal stralingsarm zouden maken en ons draadloos internet inclusief netwerkkaarten van computers uit zouden zetten. The proof of the pudding is tenslotte the eating. Binnen 3 weken was het wrattenvirus uitgewoed. Toeval?!?

Voor wie het interessant vindt om de ideeën van dr. Klinghardt verder te onderzoeken volgen hieronder een aantal links.

1. Filmpjes van Dr. Klinghardt:

https://www.youtube.com/watch?v=qMAV-pZMlZs

https://www.youtube.com/watch?v=djda7Alapb8

https://www.youtube.com/watch?v=8RP7vmFeo0k

2. Onderzoek van Dr. Klinghardt naar blootstelling zwangere moeder aan elektromagnetische velden in de slaapkamer en haar kans op een autistisch kind http://electromagnetichealth.org/media-stories/#Autism (derde artikel)

3. Mijn website www.stralendnederland.nu

4. Pubmed publicatie: de mogelijke link tussen neonatale blootstelling aan straling en de stijging van het aantal kinderen met autisme http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14962625

5. Over draadloze straling en autisme http://www.avaate.org/IMG/pdf/EMR-Autism-ACNEM-final.pdf

5. Artikel: How electromagnetically-induced cell leakage may cause autism- Andrew Goldsworthy May 2011http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2011/05/Autism_2011_b.pdf

6. Artikel: Hoe slimme meters autisme en kanker kunnen veroorzaken http://www.foodsmatter.com/es/dect_smart_meters/articles/smart_meters_autism_2011_goldsworthy.pdf

7. Pubmed publicatie: auto-immuunziektes van ouders geassocieerd met autisme http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20798635

8. Oxidatieve stress en autisme http://www.modernhcp.com/INNO-PDFS/IMCJ-PDFS/imcj%208061.pdf

DeelTweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someoneShare on Facebook0

Geef een reactie