Interview met Marc Schechtl, CEO Floww International

Draadloze communicatie heeft mogelijk ook een minder plezierige kant. Er zijn mensen die klagen over vermoeidheid, slapeloosheid, overmatige transpiratie en dergelijke, vooral als ze veelvuldig en langdurig mobiel bellen en/of achter de computer zitten. Dit roept de vraag op of deze klachten (mede) worden veroorzaakt door de elektromagnetische straling die draadloze communicatie mogelijk maakt. En of ze een voorbode zijn van ernstiger aandoeningen op de wat langere termijn. Marc Schechtl, oprichter en CEO van Floww International, legt uit.

”De vraag of elektromagnetische straling schadelijk is,” zegt Marc Schechtl (40), “laat zich niet met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden. Het meest eerlijke antwoord is misschien wel dat we het niet weten.” Toch heeft Marc, oprichter en CEO van Floww International, zelf de negatieve effecten van elektromagnetische straling aan den lijve ondervonden. Zo ernstig zelfs dat hij een veelbelovende carrière als belastingadviseur bij het prestigieuze kantoor van Loyens & Loeff opgaf om zich volledig te kunnen concentreren op herstel van zijn fysieke klachten. Pas toen hij letterlijk afstand nam van de door draadloze communicatie gedomineerde kantoorwereld en met zijn vrouw in een tent ging wonen in het duingebied van Den Haag, nam de kwaliteit van zijn leven weer zienderogen toe.

marc-bij-voordeur-(overlees)

Hoge gevoeligheid voor straling

“Natuurlijk,” zegt hij, “zijn er mensen die een hoge gevoeligheid hebben voor elektromagnetische straling en wat je misschien het best kunt omschrijven als een allergie voor dit soort straling. Zoals er ook mensen zijn die heel sterk reageren op een bijen- of wespensteek. Zelf ben ik een goed voorbeeld van dit type overgevoeligheid, de zogenoemde Elektro Hypersensitiviteit, maar dit betreft een relatief kleine groep mensen. Met de vraag of elektromagnetische straling schadelijk is, doelen we meer op de effecten voor grote groepen mensen en dan met name op effecten die zo diep ingrijpen in persoonlijke leefomstandigheden dat je kunt spreken over een gevaar voor de volksgezondheid. Hoewel hier in toenemende mate onderzoek naar wordt gedaan – wat op zich wel aantoont dat overheden en andere instituties zich zorgen maken -, zijn er geen harde bewijzen dat hiervan sprake is. Zo heeft recent onderzoek naar het gebruik van mobiele telefoons en het voorkomen van hersentumoren geen enkele correlatie aangetoond, maar de onderzoekers stellen wel dat deze resultaten alleen voor de korte termijn gelden: gemiddeld maken mensen pas tussen 10-15 jaar gebruik van mobiele telefoons. Welke effecten er mogelijk op de langere termijn optreden is natuurlijk niet bekend.”

Maar Marc is geen doemdenker en hij wil al helemaal geen angst prediken. Sterker: hij is een groot adept van de moderne technologie die mensen waar ook ter wereld in luttele fracties van seconden met elkaar verbindt. “Ja,” beaamt hij, “de verworvenheden van deze technologische revolutie willen we natuurlijk niet meer prijsgeven. En dat hoeft ook niet. Want er is inmiddels ook een technologie ontwikkeld die de elektromagnetische straling die met draadloze communicatie samenhangt, omzet in lichaamseigen, biologische frequenties. Dus in frequenties die van nature aanwezig zijn bij mens, dier en in de natuur. Uitgangspunt is dat we de straling niet bestrijden, maar gebruiken. En daarmee positieve energie genereren die er voor zorgt dat je je beter voelt in een draadloze omgeving. Dat is de kern van Floww Health Technology; een serie producten voor op je mobiele telefoon, je pc of laptop en voor in huis en op kantoor.”

Testpersoon Floww Health Technology

Toen Marc en zijn vrouw, die overigens arts is en net als Marc geworteld in Hollandse nuchterheid, hun intrek namen in de tent, kwamen zij in contact met ‘stralingsbioloog’ Jim Wagenaar. Vanuit het punt waar Marc toen stond eerder een verschijning van een andere planeet dan een ‘brother in arms’. “Ja,” zegt hij nu, ”de wereld van straling en alternatieve oplossingen stond ver van mij af. Natuurlijk, als je wanhopig bent probeer je alles en op mijn zoektocht naar “genezing” had ik zelfs al verschillende alternatieve therapeuten geraadpleegd en therapieën geprobeerd. Alles zonder blijvend resultaat. Dus toen Jim, aangebracht door mijn vader, voor ‘de deur’ stond, dacht ik stiekem wel: daar hebben we er weer een…”

Wat Jim aan Marc gaf was het prototype van een product dat nu personalFloww® heet. Marc: “Jim bleek zich al jaren in de effecten van elektromagnetische straling te verdiepen en het apparaatje dat hij mij gaf was daarvan een resultaat: een soort transformator die ik de hele dag bij me moest dragen. Het had vrijwel meteen een voelbaar positief effect op me. Die eerste ontmoeting was tien jaar geleden. Inmiddels zijn we een internationaal opererend bedrijf… En ik?..ik voel mij –ja, ook met die toename van straling- nu veel beter dan 10 jaar geleden. En (lachend)..niets houdt mij meer tegen.

 Bron: www.floww.com

 

DeelTweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someoneShare on Facebook0

Geef een reactie