School

Optimale leeromgeving in het geding?

Bijna iedere middelbare scholier is  in het bezit van een mobiele telefoon. En bijna iedere school heeft draadloos internet. Er bestaat een sterk vermoeden dat straling afkomstig van o.a. mobiele telefoons en draadloos internet de leerprestaties en het leervermogen van kinderen negatief kan beïnvloeden.

Ouders en kinderen die hier al mee te maken hebben maken onder andere melding van concentratieproblemen, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid of juist hyperactiviteit. Er zijn zelfs gevallen bekend van kinderen die niet meer naar school kunnen vanwege gezondheidsproblemen die ze toeschrijven aan de toegenomen hoeveelheid straling in school, bijvoorbeeld na installatie van wifi in school. Voorbeelden hiervan zijn o.a. te zien is in deze video uit Canada. Er zou gesteld kunnen worden dat door draadloze technologie in scholen te implementeren, de school als optimale leeromgeving in het geding komt, zéker voor de groep leerlingen die gevoelig hierop reageert. 

meisje boeken moe

Straling in school kan o.a. leiden tot concentratiestoornissen, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en hyperactiviteit

Raad van Europa: draadloos internet en mobiele telefoon uit school weren

De ontwikkeling om draadloos internet te installeren op scholen en kinderen al op jonge leeftijd een mobiele telefoon te geven staat haaks op de adviezen van de Raad van Europa. Deze nam na bestudering van verschillende wetenschappelijke onderzoeken in 2011 een resolutie aan, waarin onder andere geadviseerd wordt om draadloos internet en mobiele telefoons uit scholen te weren. Een advies waar de meeste scholen in Nederland niet van op de hoogte zijn.

In Frankrijk is in 2014 een wet aangenomen die wifi verbiedt op plaatsen waar jonge kinderen verblijven, zoals peuterspeelzalen en kinderopvang. In Israel is sinds 2013 wifi verboden in klaslokalen voor kinderen tot 6 jaar en sterk beperkt in klassen van kinderen tot 8 jaar. Ook in Rusland worden draadloze netwerken sinds 2012  in scholen ontraden. Op dit moment wordt in Argentinië gewerkt aan een wet om wifi in scholen te verbieden.

Steeds meer zorgen over wifi op school

Wereldwijd maken steeds meer ouders zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van wifi in school. In Nederland is er een petitie met de titel “Stop Wifi in school totdat het bewezen onschadelijk is”. Sinds kort is er ook een website online waarin ouders, docenten en schoolbestuur wordt aangeraden kritisch naar het onderwerp ‘wifi op school’ te kijken. En niet klakkeloos de informatie vanuit de overheid aan te nemen aangezien beleid  jaren achter loopt op wetenschap en praktijk.

wifi op school, denk zelf na

Scholen zonder wifi

Er zijn scholen die besluiten wifi te verwijderen, of het juist als uniek selling point van hun school te gebruiken. In Silicon Valley, dé virtuele technologiebroedplaats van de wereld, sturen vele leidinggevenden van giganten als Google, Apple, Yahoo en Ebay hun kinderen naar Waldorf scholen waar geen computers, en dus ook geen draadloos internet, gebruikt wordt. Australische ouders kunnen sinds kort via Google Maps op zoek naar een wifi-loze of wifi-arme school voor hun kind.

Uitknop op de wifirouter

Een ander alternatief is een uitknop op de wifirouter. In deze video toont een Australische lerares hoe ze de wifi in de klas na gebruik uitzet.

Afzetmarkt

Ondertussen dringt de markt er op aan om in rap tempo het onderwijs te digitaliseren en het draadloos netwerk in scholen uit te breiden. In 2017 moeten alle Nederlandse scholen snel internet hebben. En binnenkort start Apple samen met een bedrijf dat educatieve software levert aan scholen (Gyzny) een campagne waardoor ieder kind voor 60 euro per jaar de beschikking heeft over een tablet, zowel op school als thuis.

Mobiele telefoons in school

In landen om ons heen krijgen jongeren voorlichting op school  hoe ze bewust om kunnen gaan met hun mobiele telefoon. Een goed voorbeeld hiervan is deze folder  uit België. In Frankrijk zijn mobiele telefoons sinds 2010 verboden in lagere- en middelbare scholen. Ook in andere landen en steden in de wereld speelt deze kwestie.  In  deze stad in Indonesië nam een burgemeester eigenhandig het besluit om mobiele telefoons in school te verbieden. En een Noorse school introduceerde het smartphonehotel voor in de klas. 

smartphonehotel 2

Zendmasten nabij scholen

In verschillende Europese lidstaten mogen zendmasten niet in de buurt van scholen of  ziekenhuizen geplaatst  worden. In Nederland mag dat wel; zendmasten op het dak van een school zijn geen uitzondering. Soms komen mensen  in actie zoals bij deze basisschool in Amsterdam. Internationaal waarschuwen artsen een afstand van ten minste 500 meter in acht te houden bij het plaatsen van zendmasten in de buurt van scholen, zoals in deze brief te lezen is van een internationale groep artsen.

Ook Europa pleit om het voorzorgsprincipe bij de plaatsing van zendmasten te hanteren. Het voorzorgsprincipe biedt overheden de mogelijkheid om maatregelen te nemen bij nieuwe wetenschappelijke of technische activiteiten waar niet duidelijk van is of deze ernstige schade kunnen geven aan de samenleving of het milieu. Vooral wanneer er niet voldoende wetenschappelijke bewijs is, dat aantoont dat het veilig is, kunnen overheden het voorzorgsprincipe aanspreken.

“….bij het aanbrengen van nieuwe gsm-antennes of hoogspanningsleidingen er op zijn minst op toe te zien dat scholen, crèches, rusthuizen en zorginstellingen zich op een specifieke, op basis van wetenschappelijke criteria vastgestelde afstand van dit soort apparatuur bevinden” (bron: resolutie Europees Parlement 2009)

Sinds april 2014 is Hilversum de eerste plaats in Nederland waarbij het voorzorgsprincipe van de Europese Unie bij plaatsing van zendmasten wordt toegepast.

 

zendmast op scholen

Zendmasten op het dak van een middelbare school in Tiel

Aanbevelingen voor scholen

– Hoewel niet  ieder kind even gevoelig reageert op straling of er daadwerkelijk last van zal krijgen is het van belang dat deze issue op de radar van scholen komt te staan. Naar schatting tot 1o% van de Nederlandse bevolking is momenteel al overgevoelig voor straling; kinderen zijn hierop geen uitzondering. Straling kán een mogelijk oorzaak zijn voor een aantal zaken die nu in sommige gevallen misschien aan verkeerde factoren word toegeschreven, bijvoorbeeld concentratieproblemen op school.

– Wees als school terughoudend met betrekking tot in het installeren van wifi-netwerken. Het is bovendien tegen het advies van de Raad van Europa én tegen een wereldwijde tendens om ook in scholen bewuster om te gaan met draadloze technologie. Draadloze technologie is niet bewezen veilig: nu overhaast investeren in een draadloos netwerk kan een extra kostenpost in de toekomst betekenen mochten de adviezen van de Raad van Europa omgezet gaan worden in beleid. Bovendien zijn er goede alternatieven zoals glasvezel. Dit geeft een optimale verbinding en snelheid en is stabieler, dus een betere (en veiligere)  investering in de toekomst.

laptop aan snoer

Bedrade verbindingen in school: een veiliger alternatief

–  Scholen zijn de ideale plaats om jongeren te leren bewust om te gaan met nieuwe technologie. In landen om ons heen gebeurt dat al. Naast dat het mogelijk om gezondheidsredenen beter is om mobiele telefoons buiten scholen te houden, kan het ook uit pedagogisch oogpunt beter zijn. Het brengt jongeren meer in contact brengt met anderen en de wereld om zich heen, zie ook deze videoclip van het nummer  ‘Get of the phone now” .

– Bewust omgaan met draadloze technologie zou één van de aandachtspunten moeten zijn in beleid dat vanuit gemeenten en op scholen gemaakt wordt met betrekking tot veilige en gezonde scholen. Een ‘convenant gezonde scholen’ waarin dit item mist is niet meer van deze tijd.

– Zendmasten horen niet thuis op het dak van een school of in de directe omgeving daarvan.

Floww Health Technology zet de technische straling afkomstig van o.a. draadloze netwerken, tl-verlichting en  computers om in natuurlijke, lichaamseigen frequenties die van nature aanwezig zijn in mens, dier en natuur. Het verminderen van de hoeveelheid straling is altijd de beste optie, maar is niet altijd te vermijden. Floww Health Technology kan bijdragen aan dat leerlingen zich prettiger voelen en zich beter kunnen concentreren in een omgeving met veel technische straling.  Er is een personalFloww om bij je te dragen, een screenFloww voor bij de laptop, computer of tablet en een mobileFloww voor op de mobiele telefoon . Voor de gehele school kan een OfficeFloww geïnstalleerd worden. Voor meer informatie, ga naar de website van Floww International

Meer weten over dit onderwerp?

Links en publicaties:

Video’s:

.

DeelTweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someoneShare on Facebook0

Geef een reactie