Wetenschap

“Gezondheidsklachten”  is niet hetzelfde als  “schadelijkheid”

De vraag of elektromagnetische straling afkomstig van o.a. mobiele telefoons, draadloos internet, computers en zendmasten schadelijk voor de gezondheid is is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. Het is bekend dat elektromagnetische straling gezondheidsklachten kan veroorzaken, maar dat is een andere vraag dan of straling schadelijk is. “Gezondheidsklachten” gaan over negatieve effecten zoals hoofdpijn, misselijkheid, oorsuizen etc; ‘schadelijkheid”  gaat over of kanker, DNA-schade of onvruchtbaarheid veroorzaakt kan worden. Gezondheidsklachten zijn in tegenstelling tot ‘schadelijkheid’  doorgaans geen reden om voorzorgsmaatregelen te nemen. In dat geval zou de helft van de producten uit de schappen van de supermarkten geweerd moeten worden.

Wetenschappelijke onderzoeken die schadelijke effecten aantonen

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken en review-studies die schadelijke effecten van straling bewezen achten zoals de Reflexstudie, de Interphone studie en zoals te lezen in het Bio-initiative Report.

Daarnaast zijn er ook legio onderzoeken die dat niet aantonen. Onderzoek geeft dus geen eenduidig antwoord. Sterker nog: wetenschappers, artsen en politici staan als het over deze kwestie gaat lijnrecht tegenover elkaar. Wel maken steeds meer mensen melding van gezondheidsklachten die ze zelf toeschrijven aan straling. Gezondheidsklachten die ondertussen wel erkend worden, maar een kilo hoofdpijn of een dozijn slaapproblemen zijn in de regel voor de wetenschap dus geen reden om iets als ‘schadelijk’ te bestempelen. Naar verwachting kan het nog minstens 10 jaar duren voor er vanuit de wetenschap een éénduidig antwoord komt op de vraag of elektromagnetische straling schadelijk is omdat er dan meer bekend is over de langetermijneffecten van straling. Juist deze langetermijneffecten zijn reden tot zorg. De stralingsissue wordt vergeleken met roken en asbest: ook daar heeft het sinds de eerste aanwijzingen van schadelijkheid decennia geduurd voor er consensus was.

Quote van dr. Olle Johansson, neurowetenschapper van het prestigeuze Karolinski Instituut te Zweden:

quote Olle Johansson

Tip: ga als ouder zelf op onderzoek uit

Ondertussen bevinden onze kinderen zich dagelijks in een oceaan van kunstmatige elektromagnetische velden waarbij de dosis straling ruim een miljoen keer hoger is dan de straling die van nature op aarde aanwezig is. En waarvan niemand dus met zekerheid kan zeggen of het wel of geen kwaad kan, los van de mogelijke gezondheidseffecten. Daarom is het belangrijk om als ouder zelf op onderzoek uit te gaan en een eigen visie te vormen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

omdenkertje straling gezondheid

Voor tips om zelf een wetenschappelijk onderzoek te beoordelen op kwaliteit klik hier.

 

tekst-Laatste_Nieuws 2

.

DeelTweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someoneShare on Facebook0