Onderzoeken naar straling

Onderzoeken naar de schadelijkheid van straling

De vraag of straling schadelijk voor de gezondheid is is een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat straling schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Er zijn echter ook legio onderzoeken die dat niet aantonen. Er is dus nog geen éénduidig antwoord op de vraag of straling schadelijk is. Door overheid en media wordt over het algemeen meer bekendheid gegeven aan onderzoeken die geen oorzakelijk verband zien tussen straling en gezondheidseffecten, waardoor het beeld ‘ontstaat’ dat er ‘nog niks bekend is” en onderzoek naar de effecten van straling nog in de kinderschoenen staan.

Niets is minder waar: er zijn legio onderzoeken die biologische effecten van elektromagnetische straling aantonen, zoals je kunt zien in dit overzicht (606 pagina’s A4) waarin alle onderzoeken wereldwijd vermeld staan tussen 1990 en 2014, die deze effecten aantonen.  Deze quote van dr. Olle Johansson, een Zweedse neurowetenschapper, stemt tot nadenken.

quote Olle Johansson

 

Belangrijke studies naar biologische effecten van elektromagnetische straling

bio-initiative

Bio-initiative rapport

Het Bio-initiative rapport is één van de meest uitgebreide rapporten over de gevaren voor de gezondheid van elektromagnetische velden/straling, dat er tot dusver verschenen is. De vernieuwde versie uit 2012 is gebaseerd op 1800 nieuwe wetenschappelijk studies op dit gebied. Aan het bio-initiative rapport werkten 29 onafhankelijke wetenschappers en gezondheidsexperts mee. Hier een video van één van de wetenschappers aan het woord. Lees meer…

Reflex

Reflex Studie

De Reflex-studie is een internationale studie gefinancierd door de EU. Hij werd uitgevoerd door 12 verschillende laboratoria in 7 verschillende landen. De studie startte in 2000 en werd in 2004 afgerond.De effecten van elektromagnetische velden van zowel extreem lage frequenties (hoogspanningslijnen) als radiofrequenties (gsm-toestellen) werden onderzocht. Dat onderzoek gebeurde op cellen van verschillende oorsprong (in vitro onderzoek). Lees meer…

WHO

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie classificeert hoogfrequente straling als “mogelijk kankerverwekkend” Lees meer…

interphone

Interphone studie

De Interphone-studie is in 2000 gestart als een groot epidemiologisch onderzoek naar het verband tussen kanker en het gebruik van gsm-toestellen. De studie werd gecoördineerd door het IARC (International Agency for Research on Cancer) en uitgevoerd door onderzoekers uit 13 verschillende landen. De uitkomsten van het onderzoek waren er reden om mobiele telefoons op de lijst ‘mogelijk kankerverwekkend’ van de WHO op te nemen. Lees meer…

overige studies

Lopende studies

Op dit moment zijn er nog steeds onderzoeken bezig. Klik hier voor de lopende studies

EMF-portal

emf-portal.

Alle onderzoeken wereldwijd naar straling staan vermeld op het EMF-portal

tekst-Laatste_Nieuws 2

U I T G E L I C H T

Wetenschappers en artsen aan het woord over straling

Dr. Olle Johansson over het effect van straling op vruchtbaarheid muizen

Dr. Leif Salford over elektromagnetische velden en het lekken van de bloed-hersenbarriëre

Verschillende artsen aan het woord over de effecten van straling op de foetus

Dr. Martin L. Pall, professor emeritus of Biochemistry and Basic Medical Science legt uit dat wifi gezondheidseffecten kan veroorzaken

Dr. Martin Blank over wetenschappelijke onderzoeken naar zendmasten en het Bio-Initiative Rapport

Dr. David O. Carpenter over de effecten van Elektrosmog en het Bio-Initiative Rapport

DeelTweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someoneShare on Facebook0