Vraag: als het waar is waarom informeert de overheid ons dan niet?

Antwoord:

Het overheidsbeleid met betrekking tot straling staat wereldwijd in de kinderschoenen. Dit heeft te maken met dat draadloze technologie een relatief jonge technologie is. Over de langetermijneffecten is nog onvoldoende bekend. Het is bovendien een onderwerp waarbij deskundigen zoals wetenschappers, medici en politici vaak lijnrecht tegenover elkaar staan: beleid is dan ook moeilijk te maken. Daarnaast zijn er meerdere belangen in het spel dan enkel de gezondheid.  Op dit moment heeft elk land zijn eigen beleid of nog geen beleid. Waar het ene land er voor kiest om zijn burgers voor te lichten besluit het andere land om dat niet te doen. De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen om haar burgers niet ongerust te maken, maar dit besluit lijkt zijn uiterste houdbaarheidsdatum te hebben bereikt. Op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, hét overheidplatform om burgers en instanties te informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent elektromagnetische straling,  is onderstaande video te vinden. Hierin geeft prof. dr. ir. Michiel Haas aan dat straling mogelijk wel schadelijk is en roept hij op voorzorgsmaatregelen te nemen.

Advies Raad van Europa: mobiele telefoons en wifi buiten scholen houden

De Raad van Europa adviseert mobiele telefoons en Wi-Fi uit scholen te weren. Nederland geeft geen gehoor aan dit advies; in veel scholen worden nu juist Wi-fi netwerken uitgerold. Frankrijk neemt het advies daarentegen heel serieus. Daar is sinds 2014 wifi in kinderdagverblijven voor kinderen tot en met 2 jaar verboden en mogen er geen mobiele telefoons worden gebruikt op kinderdagverblijven, lagere- en middelbare scholen. In België wordt in 2014 de verkoop van mobieltjes aan jonge kinderen verboden. Ook reclame voor gsm’s en smartphones gericht op kinderen onder 13 jaar mag over een half jaar niet meer niet meer in België. In steeds meer landen om ons heen begint de overheid jongeren (o.a. op scholen) voor te lichten over hoe ze bewust om kunnen gaan met draadloze technologie, zoals bijvoorbeeld deze Belgische voorlichtingsfolder gericht op jongeren.

lyon kinderen onder 12 geen mobieltje

Ook buiten Europa, zoals in San Francisco, licht de overheid burgers voor zoals te zien is op onderstaande afbeelding. Een lijst van maatregelen die landen wereldwijd hebben genomen om burgers te informeren is hier te vinden.

banner_box (6)

Voorzorgsprincipe

Het voorzorgsprincipe biedt overheden de mogelijkheid om maatregelen te nemen bij nieuwe wetenschappelijke of technische activiteiten waar niet duidelijk van is of deze ernstige schade kunnen geven aan de samenleving of het milieu. Vooral wanneer er niet genoeg wetenschappelijke bewijzen zijn, die het tegendeel aantonen dat het veilig is, kunnen overheden het voorzorgsprincipe aanspreken.Het ontbreken van goed veiligheidsonderzoek voorafgaande aan het invoeren van draadloze technologie en de onduidelijkheid over de langetermijneffecten zijn een goede reden voor het toepassen van het voorzorgsprincipe.

Met betrekking tot straling betekent het voorzorgsprincipe, of wel ALARA-principe,  dat zoveel als redelijkerwijs mogelijk is wordt gedaan om blootstelling te beperken (As low as reasonably achievable). Op papier wordt het voorzorgsbeginsel mbt elektromagnetische straling zowel door Nederland als de Europese Unie (uitspraak Europees Parlement 2009)  onderschreven; in de praktijk komt hier weinig van terecht. Wel kunnen ouders zelf het voorzorgsbeginsel in acht nemen door te  ‘bezuinigen’ op blootstelling aan straling. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van de wifi in de  nacht of de mobiele telefoon en de tablet vaker op vliegtuigstand zetten. Voor ouders met kleine kinderen kan het aanschaffen van een babyfoon zonder Dect-technologie een enorme vermindering van de stralingsbelasting betekenen.

Mien en Henk

 

 

DeelTweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someoneShare on Facebook0

Geef een reactie